Adviesraad

De naam verraadt al wat het doel is van onze medezeggenschapsraad. Deze raad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht.

De adviesraad van de Rehobothschool bestaat uit:

  • de heren D.R. Rozema en B. Pater, die de oudergeleding vormen en
  • de jufs J.T. van de Weetering en A.J. Rozendaal, die het personeel vertegenwoordigen.

In de gemeenschappelijke adviesraad van de VCOG zitten twee vertegenwoordigers van de AR van de Rehobothschool. Vanuit de personeelsgeleding is dat de juf J.T. van de Weetering. Voor de oudergeleding is dat de heer G.J. Broekhuis.