Bestuur

De samenstelling van het bestuur weerspiegelt het doel van de oprichters: niet een kerkelijke, maar een christelijke school. Het bestuur is dan ook interkerkelijk samengesteld; drie kerken uit de achterban (de Gereformeerde Gemeente in Nederland uit Ochten en Opheusden, de Gereformeerde Gemeente uit Kesteren en Opheusden en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland uit Lienden) zijn vertegenwoordigd. De samenwerking verloopt al jaren uitermate prettig en constructief.

Logo VCOG: BestuurEr wordt bestuurd op hoofdlijnen. Dat is uitgewerkt in een scheiding tussen een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. Samen vormen de besturen het collegiaal bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de heer J.A. Zwerus, en heren K.Karels en A.J. Mauritz. Het toezichthoudend bestuur staat onder voorzitterschap van de heer G.G. van Bochove. De overige leden zijn de heren J. Eerbeek, E. van Engelenhoven jr., C. de Greef, D. Hakkert, H. Timmer, R. Verwoert, J.M. Verwijs en R. Bouman.

Documenten: