Identiteit

Niet alleen de naam, maar ook het onderwijs laat zien dat de Bijbel de bron bij ons op school is.

De naam Rehoboth, in de Bijbel de naam van een bron, heeft een rijke betekenis: De HEERE heeft ruimte gemaakt.

Het onderwijs wat op school gegeven wordt, heeft de Bijbel dus als basis. In de Drie Formulieren van Enigheid vinden we beschreven wat dat betekent voor ons Bijbels onderwijs. Daarmee sluiten we aan bij wat in de kerken, waar de kinderen bij ons op school naar toe gaan, geleerd wordt. Daarmee is de school vooral ook het verlengstuk van wat de ouders bij de doop van hun kind(eren) beloofd hebben. Op deze wijze is er sprake van een drieslag: gezin-kerk-school.

De identiteit is niet alleen van theoretisch en theologisch belang. Op onze school dragen we de christelijke identiteit ook uit in de praktijk. Dat komt niet alleen tot uiting tijdens de Bijbellessen, het gebed en het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Dat is ook te zien aan de kleding, te horen aan het  taalgebruik en te merken aan de omgang met elkaar en anderen. Bij de aanschaf van leermiddelen wordt ook terdege rekening gehouden met de identiteit.