Aanmelding

Eenmaal per jaar in januari wordt een aanmeldingsavond georga­niseerd. Nieuwe ouders krijgen dan de gelegenheid hun kind op te geven die in het jaar daarop voor 1 januari drie jaar hoopt te worden.

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om uw kind op een ander tijdstip aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze school. Er zal dan een kennismakingsgesprek met u en de directeur plaatsvinden.

Bovendien is er altijd ruimte voor een oriëntatiegesprek met de directeur wanneer u nog nadenkt over de schoolkeuze van uw kind(eren).

> Lees ook het nieuwsbericht over de aanmelding