Nieuwsoverzicht

 • Beslisboom - 18 december 2021
  Per 14 december is opnieuw een nieuwe beslisboom van kracht geworden. Deze beslisboom is uitgangspunt voor ons handelen. U kunt dit document vinden op de website van onze school. Minister De Jonge....
   
 • Van het bestuur - 18 december 2021
  Geachte ouders, Namens het schoolbestuur willen we graag het onderstaande met u delen. Indrukwekkend, betekenisvol en volop actueel zijn de woorden die we vinden in Psalm 102:15 Als een kleed z....
   
 • Corona op school - 19 november 2021
  In november was de brief niet van de hand van onze directeur. Ook hij is getroffen door het coronavirus, waar hij erg ziek van is. Gelukkig lijkt er een wending ten goede te zijn gekomen, maar hij i....
   
 • Adviesraad - 15 oktober 2021
  Op 12 oktober vergaderde de Adviesraad. Van de drie scholen werden de evaluaties van de schoolontwikkeling 2020-2021 en de schoolprogramma's (NPO) 2020-2023 scholen bekeken en besproken.Ook is gesprok....
   
 • Zendingsgeld - 15 oktober 2021
  Het zendingsgeld was in het verleden voor de helft bestemd voor de ZGG (Zending Gereformeerde Gemeente) en de andere helft voor Mbuma. Vanaf dit schooljaar wordt de helft voor Mbuma gedeeld met Sticht....
   
 • Gouden weken - 17 september 2021
  "De scholen zijn weer begonnen", een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe school....
   
 • Parro - 17 september 2021
  De communicatie tussen school en ouders is van groot belang. Hier hechten we veel waarde aan. Dat is ongetwijfeld wederzijds. De wijze van communiceren zal ook vaak via Parro plaatshebben. Parro wor....
   
 • Oktober: de maand van het kinderboek - 17 september 2021
  Als je aan het lezen bent, kom je veel verschillende beroepen tegen. Misschien lees jij wel eens een boek waarbij iemand werk doet, wat jij later ook wel zou willen gaan doen. Dat is nou precies waa....
   
 • Corona en ons onderwijs - 17 september 2021
  In de eerste weken van het schooljaar ontvingen we berichten dat kinderen in quarantaine zitten, omdat er een huisgenoot positief was getest op COVID-19. Er zijn tot nu toe enkele kinderen getest, w....
   
 • Schooljaar 2021-2022 - 17 september 2021
 • Vragenlijst welbevinden kind - 16 juli 2021
 • Cito-toetsen - 4 juni 2021
 • CITO-Eindtoets - 4 juni 2021
 • Formatie 2021-2022 - 4 juni 2021
 • Stand van zaken COVID-19 - 4 juni 2021
 • Quarantainebeleid - 19 februari 2021
 • Heropening school - 8 februari 2021
 • Aangepast beleid - 8 februari 2021
 • Tuinvrijwilligers - 22 januari 2021
 • Vervolg passend thuisonderwijs - 14 januari 2021