Schoolgids 2023-2024

15 september 2023

De eerste schoolweek is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst.

Enkele zaken uit de schoolgids willen we onder uw aandacht brengen:

  1. De leerlingen van groep 1 t/m 7 dienen hun fiets bij binnenkomst op het plein aan de rechterkant te plaatsen. De leerlingen van groep 8 plaatsen hun fietsen aan de linkerkant (naast het overdekte fietsenhok). Het fietsenhok is bestemd voor personeel en ouders die een bezoek in school brengen.
  2. De dinsdag en donderdag zijn onze fruit- en waterdagen. Wilt u er aan denken dat u uw kind(eren) deze dagen alleen water om te drinken en een gezond tussendoortje meegeeft? Alvast hartelijk dank!
  3. De verjaardag is voor elk kind een groot feest. En voor de groep natuurlijk de traktatie. Het is echter niet de bedoeling dat de leerlingen aan iedere leerkracht en aan broertjes, zusjes een traktatie geven.
  4. Ziekmeldingen en andere absenties dient u door te geven via Parro 'Absentie melden'. Deze optie kunt u vinden onder 'Groepen'. Let er op dat indien nodig de absentie ook voor de volgende dagen wordt doorgegeven. Voor een hele dag/dagdeel verlof dient u het vrijstellingsformulier in te vullen.
  5. In de schoolgids is per abuis niet vermeld dat de kleutergroepen op donderdagmiddag 11 juli 2024 vrij zijn.
  6. De lesvrije dag van 7 februari 2024 wordt verplaatst naar 5 maart 2024 in verband met de afname van de doorstroomtoets van groep 8A die op 7 februari moet doorgaan. Dus op 7 februari 2024 worden alle leerlingen op school verwacht en op 5 maart 2024 hebben zij vrij in verband met een lesvrije dag.


Terug naar het nieuwsoverzicht