Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

8 juli 2022

Binnen de scholen zijn, vooralsnog tijdelijk tot juni 2023, uren uitgebreid voor het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van preventieve dienstverlening (lichte jeugdzorg) wordt bekostigd vanuit de gemeente Neder-Betuwe. Door deze vermeerdering van uren waren alle scholen vanaf februari 2022 herverdeeld onder twee schoolmaatschappelijk werkers. Omdat mevr. F. ten Hove-Roubos toegewezen was aan andere scholen en er geen vervanging was, kon ze haar werk op onze school nog niet beëindigen.

Onlangs is er gelukkig toch een nieuwe schoolmaatschappelijk werkster benoemd. Daarom zal met ingang van het nieuwe schooljaar mevr. L.C. Middag de taken overnemen die mevr. Ten Hove-Roubos de achterliggende 13 jaar op onze school heeft gedaan. Laura Middag heeft ruime ervaring in het maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk.

Het eerstvolgende spreekuur van onze schoolmaatschappelijk werkster is woensdag 31 augustus. U kunt gesprekstijd aanvragen door dit kenbaar te maken bij de Intern Begeleider (IB-er), juf. N.W. van Dijk. U kunt per e-mail aangeven of u deze data op school wilt komen voor de afspraak of dat u een telefonische afspraak wilt maken. In dat geval graag met vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Dankbetuiging

Beste ouders,

Na 13 jaar met veel plezier gewerkt te hebben als schoolmaatschappelijk werker neem ik afscheid. Doordat de uren voor schoolmaatschappelijk werk zijn uitgebreid naar iedere week 5 uur per week kan ik dit niet meer combineren met mijn eigen praktijk Mutare en het schoolmaatschappelijk werk op het VLC, Sébaschool Kesteren en de Wegwijzer.
Ik zal nog wel de cursus zelfvertrouwen voor ouders en de cursus sociale weerbaarheid voor kinderen blijven geven. (deze worden door gemeente Neder Betuwe bekostigd).
Ik heb vele gesprekken met u of uw kind gevoerd in deze jaren. Ik wil u daarom ook bedanken voor uw openheid en vertrouwen. Ik ervoer altijd weer hoe bijzonder het is dat ik met u of kind een stukje op uw levenspad heb mogen meelopen.
Ik wens u in alles het goede toe voor de toekomst.

Hartelijke groet, Franny ten Hove- RoubosTerug naar het nieuwsoverzicht