Besluit rapporten en oudercontacten

26 mei 2023

Goed contact tussen ouder(s) en groepsleerkracht is van groot belang. Optimale samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de prestaties van leerlingen.

Onlangs hebben we als team het volgende besluit genomen over de rapportage aan u als ouders:

  1. Er komt voor de kleuters een rapportage aan de ouders. Bij de uitreiking van het 1e rapport zal een toelichting worden gegeven over deze rapportage.
  2. In alle groepen wordt het rapport twee keer per jaar uitgereikt (in plaats van zoals voorheen
    drie keer per jaar), namelijk in februari en juni. De rapportages zijn daarmee verbonden aan de uitslagen van de Cito-toetsen die ook twee keer per jaar worden afgenomen en waarvan in de groepen 3-8 de uitslagen worden bijgevoegd.

Er zijn drie contactmomenten waar het welbevinden en de resultaten van de leerlingen wordt besproken, al of niet verplicht:

  1. Aan het begin van het schooljaar worden met alle ouders luistergesprekken gevoerd. In deze gesprekken vindt informatieoverdracht plaats van ouders over hun kind aan de nieuwe leerkracht.
  2. Eind november zijn de eerste contactavonden gepland. Voor deze avond worden ouders uitgenodigd wanneer de leerkracht de ontwikkeling van hun kind wil bespreken. Ook kunnen ouders zelf aangeven of ze de leerkracht willen spreken. In verband met de voorbereidingen voor de advisering naar het voortgezet onderwijs worden op deze avond wel alle ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd.
  3. De tweede contactavond is na het uitreiken van het eerste rapport (februari/maart). Deze avond is bedoeld voor alle ouders. U kunt dan het werk van uw kind(-eren) bekijken en de betreffende groepsleerkracht spreken.


Terug naar het nieuwsoverzicht