Schoolontwikkeling

25 maart 2023

De achterliggende tijd hebben we als team nagedacht over het nieuw op te stellen schoolplan. Elke vier jaar stellen we namelijk een schoolplan op. In dit plan staat beschreven wat de visie van de school is en waar we aan gaan werken. De vier thema's die we voor de jaren 2023-2027 centraal willen stellen zijn: instructie, eigenaarschap, leren en feedback. Na de vaststelling van ons schoolplan zullen we u nader informeren over de streefdoelen voor de komende vier jaar.Terug naar het nieuwsoverzicht